Wykorzystanie dronów do oblotu sieci elektroenergetycznych – zalety

Drony, czyli bezzałogowe statki latające szybko przestały być jedynie narzędziem wojskowym i znalazły szerokie zastosowanie w elektronice. Obecnie wykorzystywane są nie tylko w celach militarnych i hobbistycznych, ale także i np. w elektroenergetyce.

Drony zaczęto wykorzystywać w elektroenergetyce ponad 10 lat temu i ich zastosowanie cały czas rośnie. W chwili obecnej używane są drony wirnikowe i skrzydlate. Instaluje się na nich głowice z różnymi typami kamer np. wizyjnymi, które dają możliwość prowadzenia obserwacji online. Bardziej zaawansowane komplety posiadają także sprzęt pozwalający na wykonanie fotografii o bardzo wysokiej rozdzielczości.

Drony skrzydlate z uwagi na ich duży zasięg stosowane są do oblotu większych rejonów. Wymagają przy tym precyzyjnego zaprogramowania trasy lotu. Drony wirnikowe mają mniejsze możliwości, stąd zazwyczaj wykorzystuje się je do oblotu pojedynczych obiektów np. place budowy czy słupy energetyczne.

Ponadto drony wykorzystywać można w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego (od planowania aż po zakończenie realizacji). Mają one szereg zalet, pod wieloma względami przewyższają np. samoloty i helikoptery.

Przede wszystkim są tańsze w użyciu i generują dużo niższe koszty. Dotyczy to zarówno zakupu samego sprzętu, jak i jego eksploatacji. Dzięki temu można prowadzić większą liczbę oblotów samej sieci i całych obszarów dystrybucyjnych.

Wiropłaty umożliwiają prowadzenie oblotów przez ekipę własną elektroenergetyki. Ułatwia to działanie pracownikom, którzy mogą przeprowadzić obserwacje w zasadzie w dowolnym momencie. Drony można użyć bowiem w sposób nieplanowany np. w celu skontrolowania stanu sieci po burzy i innych zjawiskach pogodowych, które stanowią zagrożenie dla jej działania. Operator sieci dokonuje oglądu sieci i może odpowiednio wcześnie zareagować.

Drony nie są urządzeniami zbyt hałaśliwymi i niewielkie ryzyko szkód jakie mogą wyrządzić nie ma przeszkód przez ich wykorzystywaniem do oblotu terenów zurbanizowanych.

Dodatkowo w przypadku awarii drona nie ponoszone są zbyt wysokie straty. Są to bowiem statki bezzałogowe o raczej niewielkiej masie. Nie zawierają również żadnych materiałów potencjalnie niebezpiecznych. Poszycie dronów wykonuje się zazwyczaj z materiałów kompozytowych. Gdy już dojdzie do wypadku jedynym skutkiem jest strata sprzętu.

Zdjęcia i filmy wykonane przy pomocy dronów pozwalają m.in. na sprawdzanie stanu fundamentów i konstrukcji np. słupów energetycznych oraz innych obiektów należących do sieci.

Zobacz także: Drony Yuneec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *